Các Thì Trong Tiếng Anh

Linh

Để chinh phục những mức độ tiếng Anh nâng cao thì việc đầu tiên là thành thạo cách sử dụng các thì trong tiếng Anh. Thực tế, có tới 13 thì trong tiếng Anh :12 thì cơ bản và 1 thì mở rộng. Đó chính là thì tương lai gần. […]