Các Thì Trong Tiếng Anh

Linh

Để chinh phục những mức độ tiếng Anh nâng cao thì việc đầu tiên là thành thạo cách sử dụng các thì trong tiếng Anh. Thực tế, có tới 13 thì trong tiếng Anh :12 thì cơ bản và 1 thì mở rộng. Đó chính là thì tương lai gần. […]

Giới thiệu chung về ngành ngôn ngữ Anh

Linh

Đất nước đang trong quá trình hội nhập và tiếng Anh gần như là yêu cầu bắt buộc của bất kỳ ứng viên nào muốn có một công việc tốt và ổn định. Tuy nhiên, các bạn đã nắm rõ các thông tin về ngành học này chưa? Chúng ta […]